Nederlandse-gedichten

Als God ons de hemeldeuren opent
ons nodigt daardoor in te gaan.
Zien wij verwonderd binnenlopend
wat ons daar wacht als nieuw bestaan.

Door 't handelen Gods volgt er verbazen
van alle schoonheid die wij zien.
Voor alles wat onz' ogen lazen
verkrijgt God voor Zijn werk een tien.

God tooit Zijn Godsrijk met allure
niets is er die dat evenaart.
Het zal dan ook voor eeuwig duren
d' inspanning was het God wel waard.

Wat heerlijk zal die thuiskomst wezen
in 't land van vrede liefde en rust.
De liefd' in Vaders ogen lezen
die ons op beide wangen kust.
Het is Gods Rijk waaraan geen einde komt
God laat het naar belofte eeuwig duren.
Het goede bericht dat Hij zijn kinderen zond
laat hen nog naar de verre einder turen.

Het Rijk ook door zijn kinderen verwacht
zal tot in eeuwigheid voortaan gaan duren
als koning met Zijn onbeperkte macht
zal God de Heer Zijn koninkrijk besturen.
Volg zonder angst het juiste spoor
dan loop je de hemelpoort eens door.
De heerlijkheid die God je biedt
is wat je vol verrassing ziet.

Het laatste pad kost nauwelijks tijd
daarna zie je de eeuwigheid.
Hier ervaar je God als toevlucht
na je laatste aardse ademzucht.

Hier begint na het binnengaan
voor jou volledig nieuw bestaan.
Want wat God voor je heeft bereid
met liefde is jouw onsterfelijkheid.

Daarvoor heeft Jezus steeds gepleit
en was tot stervens toe bereid.
Je bent als mens door Hem bevrijd
met toegang tot Gods heerlijkheid.
Wat moest ik als ik God niet had
als Leider op mijn levenspad.
Dan werd het einddoel niet gehaald
wat God voor mij eens heeft bepaald.

Dan liep 'k alleen en doelloos rond
te zwalken over 't wereldrond.
Ik kwam dan nimmer aangeland
in het beloofde Vaderland.

Goddank dat God mijn Leidsman is
die voorkomt dat ik Zijn heil niet mis.
Daarom volg ik Hem op de voet
wetende dan komt alles goed.
Heb in Jezus maar vertrouwen
wees verzekerd 't komt dan goed.
Door op Zijn woord vast te bouwen
verandert alles met spoed.

Als mens word je overladen
met de liefde van de Heer.
Je mag leven uit genade
elke dag opnieuw, steeds weer.

't Is geweldig Hem te kennen 
als je allerbeste vriend.
En aan Zijn hand'len te wennen
wat je door 't gebed verdient.
Wanneer wij God in d' ogen kijken
dan zal daaruit Zijn liefde blijken.
Toch houden wij ze neergeslagen
vanwege zonden die wij dragen.

Maar als wij onze schuld belijden
zal God ons daarvan gaan bevrijden.
Vergeving laat ons weer herleven
als God de zonden heeft vergeven.
't Woord van God is 't levenswater
wat steeds hart en ziel opfrist
't Komt tot ons met fris geklater
opdat niemand Gods boodschap mist.

Het laat Zijn bedoeling horen
't spreekt van toekomst die eens daagt.
Is bedoeld voor open oren
luisterend wat God van ons vraagt.

God Hij spreekt van Zijn geloften
die eens in vervulling gaan.
Openbaart eens Zijn beloften
waarmee ieder is gebaat!
Eens geeft God Zijn oneindig feest,
groots ongekend als nooit geweest.
En ieder die er is beseft
dat Gods feest alles overtreft.

Dit feest dat gaat oneindig door
met zang van 't grote engelenkoor.
Zij jubelen met verheven stem
tesaam met ons de naam van Hem.

Kijk maar vol vreugd naar die dag uit
welke Gods heil voor ons inluidt
dan klinkt uit hart en mond de toon
met dank tot Vader Geest en Zoon.
Er ging bij God nooit tijd verloren
geen minuut van Zijn reddingsplan.
Hij liet het aan de wereld horen
dat 't volgens Hem ook anders kon.

Daarom liet God Zijn Zoon ons zenden
die mens en wereld redden zou.
Halend hen uit zond' en ellende
Hij bleef ons met Zijn liefde trouw.

Zijn Zoon werd daarvoor aangewezen
die schuld en zonden dragen zou.
Hij heeft tot eind toe 't ons bewezen
en bleef in liefd Gods kind'ren trouw.
God laat ons graag Zijn weg met ons aanschouwen
zegt tegen ons je kunt van Mij op aan.
Hij wijst Zijn kinderen steeds de juiste wegen
om die gezegend met Hem op te gaan.

God stort op ons Zijn Vaderlijke zegen
Hij troost, bemoedigt ons op 't levenspad.
Geleid door Hem op onze levenswegen
bereiken wij met Hem de Vaderstad.

Wie zou als mens zich dan Gods heil ontzeggen
door zich niet bij Zijn woorden neer te leggen.
Maar met zijn vast en bewust groot vertrouwen
op God als Leidsman steeds te bouwen.
De Heer kent alle namen
van al Zijn kinderen samen.
En Hij laat aan hen weten
Hij zal ze nooit vergeten.

Hij koestert al Zijn kind'ren
en dat zal nooit verminderen.
Met ontferming bewogen
ziet Hij hen in de ogen.

Omsloten door Zijn armen
blijft Hij hun hart verwarmen.
Toont hoe Zijn hart blijft kloppen
zal nimmer voor hen stoppen.

Gods bescherming blijft nodig
voor niemand overbodig.
Daarmede laat Hij merken
die zal Hij nooit beperken.

Zijn liefde blijft Hij geven
waardoor wij overleven.
Op haar stroom voortgedragen
kan niemand zich beklagen.
God wijst de juiste paden aan
om wandelend aan Zijn hand te gaan.
Elk pad met Hem dat is vervuld
met zegen door Hem rijk omhuld.

Met God raakt men de weg nooit kwijt
dat veilig naar Gods einddoel leidt.
Daar ervaart men met lievelust
zich van Gods vrede en heil bewust.

Geen mensenkind raakt ooit verdwaald
als God voor hem de weg bepaalt.
Dan komt hij wis en zeker thuis
in het bereikte Vaderhuis.
Als God Zijn kind'ren zegent
volgt dat Zijn goedheid regent.
Want dat geschiedt lankmoedig
door God steeds overvloedig.

Als Hij hen blijft bedauwen
laat Hij hen 't heil aanschouwen.
Dat zendt Hij hen uit  'd Hoge
verrassend voor hun ogen.

God spreekt tot aller harten
Ik verlos u van smarten.
Ook zal Ik u bevrijden
van  verdriet en van lijden.

Voor vreugd zijn wij geboren
dat laat God ons steeds horen.
Hij wil graag vreugde delen
met Zijn kind'ren en velen.
Als jij je tranen vrij laat lopen
vloeit er 't verdriet wat je blijft slopen.
De last die je alleen moest dragen
bleek de zwaarste van al je dagen.

Maar Jezus zou je niet vergeten
liet Zijn aanwezigheid je weten.
Hij kwam op jou toe, aangelopen
Zijn hart stond voor jouw noden open,

Hij nam de moeite om te luist'ren
en in vertrouwen toe te fluist'ren
wat je Hem wilde toevertrouwen
wetend dat je op Hem kon bouwen.

Alles zou weer in orde komen
door Jezus bij de hand genomen
en al je tranen bij je wissen
in trouw en liefd' niet vergissen.

Hij zorgt dat je weer op zult bloeien
en laat opnieuw weer vreugde groeien.
Hij zorgt in wat Hij zal beloven
dat je daar steevast in kunt geloven.

God blijft aan ons herhalen
grijp Mij maar bij de hand.
Dan kun je niet verdwalen
bereikt eens 't Vaderland.

Mijn kind laat je toch leiden
dan kom je veilig thuis.
Waar Ik je zal verblijden
met 't je beloofde huis.

Want Ik vervul je dromen
die je zo dikwijls had.
Maar die Ik uit laat komen
met Mij op 't levenspad.
Als alle vrienden je verlaten
door menig foute handeling.
Zal jou de eenzaamheid nooit baten
omdat je over grenzen ging.

Wilde jij naar hun stem niet horen
de waarschuwing die men steeds gaf.
Daardoor heb jij veel goeds verloren
toen jij je op 't verkeerde pad begaf.

Alleen God staat nog voor je open
daarheen kan nog tot Hem gevlucht.
Kies nu optijd dat pad te lopen
wees voor Zijn antwoord niet beducht.

Met Hem mag je opnieuw beginnen
ontvangt van Hem een nieuwe start.
Je kunt als mens er slechts bij winnen
God maakt je wijs en nooit verward.

God blijkt je beste vriend te wezen
want op Hem kun je altijd aan.
Dat heeft Hij je zo vaak bewezen
die als vriend voor je in wil staan.
God biedt ons nieuwe kansen
laat ons van vreugde dansen.
Wat wij van Hem verkregen
is Zijn onmis'bre zegen.

Hiermee zullen wij 't wagen
al onze levensdagen.
Om op Gods woord te leunen
dat ons zal ondersteunen,

De Heer zal ons bewaren
ons trouw en liefd' verklaren.
Het is en blijft Zijn streven
dat wij gelukkig leven!
Verruwing in de maatschappij
die raakt elk mens ook u en mij.
Het gaat om woorden van geweld
met daden tevens vastgesteld.

Hierdoor wordt afstand gecreëerd
waar menigeen nog niets van leert.
De grofheid in 't gebruik van taal
die raakt als mens ons allemaal

Dit is 't gebruik in onze eeuw
waar men zich opstelt als een leeuw. 
En met gebrul van taal verscheurd
dat is thans wat er steeds gebeurt..
Laat nu maar alles los Mijn kind
van 't geen dat je op aarde bindt.
Mijn voorstel dat ligt in 't verschiet
wat Ik je graag van harte bied.

Wat Ik je schenk dat overtreft
en zorgt ook dat je dat beseft.
Thans overtreft Mijn hemelschat
de dingen die je eertijds had

Je wordt in d' hemel je bewust
van eeuwige vrede en van rust.
Hier woont geen mens die je benijdt
maar zich met 't engelenkoor verblijdt.
Het blijft de moeite om met God te spreken
al heeft elk mens zo zijn gebreken.
Maar wie ze aan de Heer voorlegt
krijgt Gods vergeving toegezegd.

Een ieder die met Vader spreekt
maakt dat door Hem zijn schuld verbleekt
Gods liefdezegen mag verwacht
die aan elk kind wordt toebedacht.