Vraag in het leven niet om meer
maar laat dat over aan de Heer.
Wees toch tevree met wat u heeft
en blij met wat God aan u geeft.
 
Ons heil ligt niet in goed of geld
want God maakt ons eens welgesteld.
Die voor ons naar het beste streeft
en ons Zijn gaven rijkelijk geeft.
 
Al wat God geeft dat blijkt genoeg
’t is altijd meer dan wat men vroeg.
Want wat God schenkt hoeft niet betaald
voor wat gezegend nederdaalt.
 
Wat God uit Zijn hand toebedeelt
en Hij door Zijn liefd’ aanbeveelt.
Ontdek en zie de schat is groot
die Hij als Vader aan ons bood.