Het is Zijn woord dat ieder redt
die gelovig tot Hem komt.
En tot Hem gaat met zijn gebed
oprijst uit hart en mond.
 
Hij is het die een mens geneest
die om genezing vraagt.
En die ootmoedig niet bevreesd
verwacht dat ’t Hem behaagt.
 
Hij is ’t die blinden weer laat zien
en lammen weer laat staan.
Bij Hem bestaat niet het misschien
aan Zijn wil wordt voldaan.
 
Ook worden doden opgewekt
als Hij Zijn woord uitspreekt.
En daarna Zijn handen uitstrekt
die de doodsban verbreekt.