‘t Lijkt soms of er geen God bestaat
die mens en wereld leidt
maar alles op zijn beloop laat
en ingrijpen vermijdt.
 
’t Lijkt wel of God alles toestaat
moord oorlog en geweld
en ’t ongebreideld verder gaat
maar geen paal en perk stelt.
 
’t Lijkt of daar nooit een eind aan komt
en steeds maar door blijft gaan
of liefde en vrede meer verstomt
niet langer zal bestaan.
 
’t Lijkt of Gods vinger in de pap
geen nut en zin meer heeft
maar blijvend wachten op Gods stap
en ’t weer in handen heeft.
 
’t Lijkt vaak of ’t geloof geen zin meer heeft
’t op aard steeds killer wordt.
’t Wordt tijd dat men weer biddend streeft
dat God Zijn zegen stort.
 
Smeek Heer kom ons toch tegemoet
en roep dat dagelijks weer.
Zorg voor de liefd’ in overvloed
en voor een vredesfeer.