Als Uw aanwezigheid ons overkomt
Uw warme stem tot ons gaat spreken
naar ons met liefde wordt gekeken
Uw trouw ons dagelijks weer gebleken 
dan volgt Uw rijke zegen altijd prompt.

Een zegen is Heer Uw aanwezigheid
wanneer Uw handen zich doen spreiden 
welke ons door het leven leiden
die met ons gaan in vreugd en lijden
want U gaat met ons allen door de tijd.

De zekerheid dat U er altijd bent
dat is een troost voor Uw beminden
die U altijd weer weet te vinden
om niet te wandelen als blinden
maar in Uw licht, dat U ons allen kent.

Als Uw nabijheid door ons wordt gevoeld
dan zal Uw licht ons hart doorstromen
om door haar deur binnen te komen
Uw liefde er plaats heeft ingenomen
zoals bij Uw ontmoeting is bedoeld.

Uw Woord wil dat de liefde wordt gedeeld
en rijkelijk wordt doorgegeven
want dat moet zijn ons hoogste streven
als wij Uw woorden na gaan leven
Zoals Uw liefdewet aan ons beveelt.

Als Uw aanwezigheid manifesteert
gaan overal de klokken luiden
die op aanwezigheid doen duiden
met helder klinkende geluiden
waarmee Uw grote naam steeds wordt geëerd.