Waar 't onrecht altijd sfeer bepaalt
blijven steeds mensen samenstromen.
En wordt door velen gram gehaald
totdat genoegdoening zal komen.

Er wordt met klem geprotesteerd
om 't onrecht aan de kaak te stellen.
Want steeds opnieuw wordt geprobeerd
waar mogelijk zaken bij te stellen.

Soms gaat men vreselijk tekeer
en scandeert men de grofste leuzen
welke bepalend voor de sfeer
als beeld van ingenomen keuzes.

Wie 't onrecht hier doorbreken wil
zal lang op aarde moeten wachten
Met de gevolgen hard en schril
ondanks gezamenlijke krachten.

Maar eenmaal spreekt God heilig recht
dat alle zaken recht zal zetten
als overwinnaar van 't gevecht
en niemand zal dat God beletten.

Dan heerst rechtvaardigheid alom
en wordt met kracht onrecht doorbroken
vanuit Gods hemels heiligdom
is dan Zijn heilstijd aangebroken.