Er is een plaats waar wij elkaar weer zullen tegenkomen
een plek met zang en licht van eeuwige zonneschijn.
Van deze plaats mogen wij hier op aarde blijven dromen
in de verwachting dat het leven daar heel goed zal zijn.

Dit is de troost die wij nu in ons hart steeds blijven dragen
dat sterven niet het einde is van ons bestaan.
Maar dat wij altijd met de Heer tezamen zullen slagen
met wetenschap dat Hij de dood eens zal verslaan.

Het leven tussen hier en daar dat blijft enorm verschillen
twee uitersten waar God de leiding over heeft.
Leest de gedachten van wat wij als mensen zo graag willen
Hij zorgt dat wie Hem liefheeft Zijn werkelijkheid beleeft.