Dit is het volk dat God verkiest
daar zijn Zijn ogen op gevallen.
Hij zorgt dat ’t niet de strijd verliest
tegen die vele duizendtallen.
 
Met velen heeft dit volk een droom
die God beloofd heeft te vervullen.
Want zij verwachten Zijn sjaloom
die Hij beloofd heeft te onthullen.
 
Want heersen zal God eens op d’ aard
en zitten op de troon als koning.
Wanneer Hij Zijn sjaloom verklaart
vanuit Jeruzalem Zijn woning.

't Is God die Israel beschermt 
om in haar strijd te overleven.
Zich over haar en d' aard ontfermt
aan allen Zijn sjaloom zal geven.

Want naast het volk van Israël
mogen de volkeren met hen delen
hoe God bevrijdend uit de knel
zijn zegen spreidt over die velen.
 
Met het volk Israël zien wij uit
naar Gods sjaloom op berg en dalen.
Wanneer Hij uitvoerend besluit
die over d’ aard laat nederdalen.
 
Het is nog in verwachting leven
tot aanbreekt d’ aangename tijd.
Dat Gods sjaloom ons wordt gegeven
die Hij met liefde en trouw uitspreidt.
 
Dan zullen wij tezamen komen
verzameld rond Jeruzalem.
Van waaruit Gods sjaloom zal stromen
en alle volkeren danken Hem.

God zal vooraf Zijn oordeel spreken
waarmee Hij bokken, schapen richt.
Waar in Gods ogen is gebleken
voortaan te leven in Zijn licht.

Dan zal er altijd vrede heersen
genoemd Gods eeuwige sjaloom
Dat onze levens zal beheersen
als de vervulling onzer droom.

Blijf voor dit land en volk steeds bidden
totdat God op een dag besluit
komend tot ons en hen in 't midden
als Zijn sjaloom allen omsluit.