Mens waar is je optimisme
waar je opgewekte lach.
Waarom toch dat kil cynisme
wat Ik hoorde wat Ik zag.

Wil of kun je niet meer geloven
wat Ik eens veranderen zal.
Jou en anderen liet beloven
leidend je uit het tranendal.

Velen hebben geen vertrouwen
wat de toekomst brengen gaat.
Om wat Ik eens laat aanschouwen
't wereldbeeld dat nooit vergaat.

Eenmaal worden hemel, aarde
saam tot een geheel gesmeed.
Met een glans van grote waarde
welke zich om je verbreedt.

In Mijn Koninkrijk zal heersen
vrede, vreugd, rechtvaardigheid.
Waar de liefd' zal overwinnen
saam met vrede uitgespreid.

Allen zullen daar in delen
en ervarend het geluk
voelend hoeveel dat zal schelen
als Ik elk verlos van druk.