Elk mens getekend door het leven
kan daardoor toch een sierraad zijn.
Met groeven in 't gezicht gedreven
en scherpe lijnen groot en klein.

Een andere schoonheid wordt geboren
die overschaduwt wat eens was.
Dit beeld zal voortaan bij hem horen
en zijn beelddrager van zijn ras.

Elk mens die schoonheid gaat verliezen
of die soms jarenlang behoudt.
Die heeft de tijd niet voor het kiezen
tot hij 't gegroefd gezicht aanschouwt.

Wanneer verandering gaat beginnen
ligt aan het leven dat men leidt.
Want ware schoonheid zit van binnen
die schoonheid wint het altijd pleit.

God kijkt in ieders hart naar binnen
of iets van glans naar buiten straalt.
Om zich met liefde te bezinnen
die rijkere glans naar boven haalt.

God laat eens grotere schoonheid winnen
welke Hij over ons uitspreidt.
Al wat bestaat zal overwinnen
bij 't ingaan van de eeuwigheid.