God blijkt geen voorpagina nieuws
daar is Hij al lang van verdreven.
Men heeft een plekje achteraf
sinds lange tijd aan Hem gegeven.

Hij leeft in minder harten voort
ook wordt minder naar Hem geluisterd.
Voorbij gaan velen aan Zijn woord
dat steeds beperkter wordt beluisterd.

Wij jagen haastig door de tijd
waar God door ons is teruggedrongen.
En men Hem minder toegewijd
met lofliederen wordt toegezongen.

De mensheid ervaart nu de druk
van zich niet door God laten leiden.
Onzekerheid verdrijft 't geluk
door levenshouding te vermijden.

Slechts als de mensheid zich bekeert
en zich massaal tot God gaat wenden.
Wordt 't onheil door de Heer beheerst
dan biedt Hij heil en weert d'ellende.

Keert daarom allen naar God terug
die steeds op ons is blijven wachten.
Wijzend naar Jezus als de brug
die zorg en moeiten kan verzachten.

Wees overtuigd dat Vader, Zoon
een keer gaan brengen in ons leven
die ons aanreiken 't hemels loon
als wij ons aan hen overgeven.