De hemel is waar God ons wacht
het is de plaats met open deuren.
Waar met ons voor- en nageslacht
God aller harten op laat beuren.
De vreugd zal er oneindig zijn
in 't licht dat ieder zal omstralen.
In 't land zonder verdriet en pijn
mogen wij eens ons hart ophalen.

Door Jezus wordt ons plaats bereid
een hemelwoning staat te wachten.
Eens zien wij 's hemels heerlijkheid 
met al zijn schoonheid en zijn prachten.
Richt hart en ziel en oog omhoog
God laat ons eenmaal binnen noden.
Als wij betreden d' hemelboog
en van de aard zijn heen gevloden.

Het blij vooruitzicht dat ons streelt
biedt ons het uitzicht naar die morgen.
Naar 't uur dat niemand ons ontsteelt
bij thuiskomst bij de Heer geborgen
de eeuw'ge woning worden ingeleid.
Waar wij in vrede met de Heer vertoeven
voortdurend blijdschap in Gods heerlijkheid
met al Gods gunstgenoten proeven.