Mijn lied klinkt naar de hemel op
wil God voor liefde en goedheid prijzen.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid
daarvoor blijf ik Hem dank bewijzen.
Hem die ik Vader noemen mag
en van wie ik een kind mag wezen.
Weet Vaders woord dat heeft gezag
dat heeft Hij mij reeds vaak bewezen.

Ik weet wat ik van Hem verlang
dat Hij dat steeds zal overwegen.
Voordat ik het van Hem ontvang
en dat voorzien wordt van Zijn zegen.
Ik kniel steeds voor Zijn voeten neer
en hef mijn handen dan naar boven.
Zing weer mijn loflied voor de Heer
om voor Zijn goedheid Hem te loven.

’t Is God die mij Zijn liefde geeft
en die mij hartelijk blijft beminnen.
Gezorgd heeft dat mijn ziel herleeft
voor vrede in mijn hart van binnen.
Want met Hem door het leven gaan
dat biedt mij vaste zekerheden.
Met Hem te gaan door mijn bestaan
om eens Zijn huis te gaan betreden.