Een mens levend zonder God
die ervaart een zwaar levenslot.
Want hij die leeft in duisternis
beseft niet dat God liefde is.

God is juist brenger van het licht
verdrijft 't duister waardoor het zwicht
God wenst dat ons bestaan bepaald
wordt door Zijn liefdeslicht dat straalt.

't Is immers 't Licht van Gods verzoen
waaraan de Heer graag wil voldoen.
Dat men van zonde wordt bevrijd
daartoe blijft God altijd bereid.

Als weldoener staat God bekend
die ruime pogingen aanwendt .
Met zegeningen en geluk
die dan een mens bevrijdt van druk.