Als laatste jaren vlieden heen
is dan bekend de weg waarheen?
Ben je tot stervens toe bereid
verzekerd van Gods heerlijkheid.

Geloof je in 't leven wat dan wacht
in 't eeuwig licht met nooit meer nacht.
Bij God heet tijd de eeuwigheid
waar Hij ons eenmaal mee verblijdt.

Kijk daar dan gelovig maar naar uit
tot Jezus' roep met heil besluit.
Ons aan Zijn hand ten hemel noodt
waar onze vreugde wordt vergroot.