Je moet als mens steeds keuzes maken
door voorwaarts links of rechts te gaan.
't Gaat om op 't juiste pad te raken
je verder brengt in je bestaan.

Het gaat niet van een leien dakje
't leven vereist inspanning kracht.
Bij tegenslagen dan vervlak je
ervaar je wat je niet verwacht.

Het leven biedt veel mogelijkheden
ondanks te dragen levenslast.
Want 't gaat om keus en werkelijkheden
en iets te vinden wat je past.

Realiteit die is geboden
want alles moet goed overdacht.
Ontworsteling uit levensnoden
werkt slechts met hulp en eigen kracht.

Sluit niet je ogen voor de waarheid
de werkelijkheid is dikwijls hard.
Een mens komt hiermee slechts tot klaarheid
pas als hij met de waarheid start.

't Is van belang d' ogen te richten
op God die graag tot hulp wil zijn.
Hij zal je levenspad verlichten
met liefde trouw en zonneschijn.