Kerstmis is het feest van vrede.
kerstmis is het feest van licht.
’t Feest van ’t kind in Beth’lems stede,
waar het in de kribbe ligt.
Echter vree doet d’ aard niet sieren,
oorlog heeft de overhand.
’t Vredefeest wat wij doen vieren,
houdt slechts maar twee dagen stand.


Overal zijn er conflicten,
overal is haat en nijd.
Houdt men zich niet aan verdicten,
rondom zien wij steeds weer strijd.
Kerstmis is het feest van vrede,
maar die vrede duurt slechts kort.
Ondanks dat deelt God ons mede,
dat zij eens wordt uitgestort.


’t Kind eens in de stal geboren,
onze Heer en Heiland is.
Ging zijn weg en laat ons horen,
d’ uitkomst der geschiedenis.
Hij die eens is opgevaren,
naar de hemel komt eens weer.
En ons op een dag verklaren,
de verwachtte vredesfeer.


Dan zal ’t altijd Kerstmis wezen,
Pasen, Pinksteren, Hemelvaart.
Hij die uit de dood verrezen,
komt, en sticht zijn vrede op aard.
Kerstmis is en blijft gedenken,
reeds vervuld is, ons nog wacht.
Wat de hemel ons zal schenken,
na die allerlaatste nacht!
Justus A. van Tricht