Laat boven al ’t gewoel de vrede,
Heer tot ons komen met haar kracht.
Laat nederdalen uit Uw stede,
Uw vrede Heer ons aangebracht.
Laat Heer die vrede spoedig komen,
waarop gehoopt, waarvan gedroomd.
Laat door haar bij de hand genomen,
’t de kracht zijn die ons overstroomt.
Justus A. van Tricht