Waarom duurt vrede maar twee dagen,
alleen met kerstmis ieder jaar?
Waarom kunnen w' er niet in slagen,
dat vrede duurt van jaar tot jaar.
Dat er geen oorlog is, geen fronten,
dat er geen haat is en geen strijd.
Dat er geen haarden zijn, geen lonten,
en ook geen onderlinge nijd.

Waarom duurt vrede maar twee dagen,
rondom een kerstboom vol met licht.
Wiens takken slingers, ballen dragen,
die voor ons oog staat opgericht.
Ik hoor het kerstkind zachtjes huilen,
wij die Zijn boodschap niet verstaan.
En ons maar steeds weer doen verschuilen,
Hij brengt ons slechts de vrede aan.

Waarom duurt vrede maar twee dagen,
een wapenstilstand langer niet.
Wij mensen die naar vrede vragen,
werk toe naar wat ons vrede biedt!
Laat in uw eigen kring steeds merken,
dat elk ook verantwoording draagt.
De band van vrede te versterken,
waarom het kind van Bethlehem vraagt.

Waarom kent vrede maar twee dagen,
wij weten goed dat 't anders kan.
Wanneer wij doen wat 't Kind doet vragen,
dan pas gaat oorlog in de ban.
Als wij de wapens om gaan smeden,
tot ploegschaar, zuiverend onze mond.
Dan komt Gods vrede aangetreden,
voorgoed in 's hemels morgenstond.
Justus A. van Tricht