God schenkt ons Zijn geborgenheid
dat past bij Zijn liefdebeleid.
Zijn goede gaven strooit Hij rond
Het teken van Zijn liefd’verbond.

De Heer gaat aan geen mens voorbij
En spreekt tot allen, “Kom tot Mij”.
Ik wens met u graag een verbond
dat ik bevestig door mijn mond.