Wie gelooft mag door rotsvast vertrouwen
met heel zijn hart op God gaan bouwen.
Hij zal Zijn beminden beschermen
en zich over allen ontfermen.

Gods woord van trouw biedt zekerheden
als wij met Hem het pad betreden.
Hij zal ons naar Zijn toekomst leiden
met eeuwig leven ons verblijden.

Een nieuwe hemel nieuwe aarde
worden bijzonder door hun waarde.
God toont ons dan Zijn heerlijkheden
wanneer wij die met Hem betreden.