Jezus is de zielenherder
die de ziel van mensen redt,
Wie Hem volgen zal komt verder
op het juiste spoor gezet.

Hij die onze ziel verzamelt
vormt die tot groot geheel.
Tot een groep die met dank stamelt
voor 't ontvangen liefdes deel.

Jezus verstrekt zielen gaven
waarmee Hij hen graag verrijkt.
Om hen eeuwig mee te laven.
steeds opnieuw weer aangereikt.

In een kring rond Hem verenigd
ziet Hij allen liefd'vol aan.
Als zij allen in het voetlicht
van Zijn lichtglans mogen staan.