God geeft niets om mooie woorden
liefdedaden wil Hij zien.
Waar wij luisterend van hoorden
scorend met het cijfer tien.

God stelt aan ons hoge eisen
zoals Hij die heeft bedacht.
Liefde aan Hem en naast' bewijzen
die Hij van elk mens verwacht.

God wil dat Hij kan vertrouwen
dat elk mens doet wat Hij eist.
Door op liefde voort te bouwen
die haar macht en kracht bewijst.

God gebruikt geen mooie woorden
't simpele woord van liefde telt.
Hij verbindt met liefdekoorden
waarmee alles wordt vermeld.

God is duidelijk altijd helder
verspilt geen onnodig woord.
Maar Hij is en blijft vermelder
waarin steeds de liefd' thuis hoort.

God toont ons de kracht van liefde
die het steeds wint en regeert.
Hij is God die niemand griefde
maar ons hart vol liefd' begeert.