In het licht van Christus leven
’t licht dat hart en ziel verwarmt.
Wordt aan ons Zijn liefd’ gegeven
waarmede Hij ons omarmt.

’t Licht van Christus dat blijft schijnen
’t is het licht dat nimmer dooft.
Koesterend ons met gouden stralen
’t licht dat niemand ons ontrooft.

Struikelen kan nooit geschieden
met Zijn licht op ’t levenspad.
’t Is wat Christus ons wil bieden
stevig bij de hand gevat.

In dit licht te mogen wandelen
vol vertrouwen Hem geloofd.
Zal Hij in ons leven handelen
naar Zijn woord aan ons beloofd.

Om in Christus' licht te leven
vraagt aanvaarding van Zijn woord.
Dat Hij aan ons heeft gegeven
en tot liefdedaden spoort.

Sterker dan de zonnestralen
is ’t licht dat Christus uitstraalt.
Wat ons naar Gods huis zal halen
op de tijd door Hem bepaald.