God schonk Zijn Zoon Zijn hartendief
mensen en wereld had Hij lief.
’t Verhaal begon in Bethlehem
Jezus fungeerde als Zijn stem.
Hij toonde liefde en genas
leerde ons wie de Vader was

De lange weg is Hij gegaan
heeft Vaders opdracht trouw voldaan.
Hem wachtte marteling en ’t kruis
als onze toegang tot Gods huis.
Want na Zijn opstanding uit ’t graf
was dat wat ons weer toekomst gaf.

Nu krijgt elk mens de mogelijkheid
te leven tot in eeuwigheid
Doordat Jezus zijn zonden droeg
bleek deze daad voor God genoeg
En klinkt er tot elk mensenkind
Ik heb jou van d’ aanvang af bemind.