Jezus Hij is de wonderman
die ieder leed genezen kan.
Zijn machtig woord is al genoeg
wanneer men Hem om uitkomst vroeg.

Ieder mens is voor Hem gelijk
Hij geeft aan elk van liefde blijk.
In noden laat Hij nooit alleen
maar steunt in moeiten en geween.

Blinden laat Jezus ’t licht weer zien
genas melaatsen alle tien.
En kreupelen laat Hij weer staan
om voortaan hun weg weer te gaan.

Ook doden worden opgewekt
wanneer Jezus Zijn hand uitstrekt.
Zo blijkt Hij telkens weer bereid
dat Hij de mensen weer verblijdt.

Jezus bezit bijzondere kracht
heeft over ’t kwade ook de macht.
Maar bovenal is ’t steeds geweest
dat Jezus zieken weer geneest.

Van Jezus mag alles verwacht
Hij heeft veel wonderen opgebracht.
Aan heel de wereld mag verteld
de toekomst die Hij heeft vermeld.