Wij zingen van de open poort
waar achter ’t eeuwig leven gloort.
Er staat niet meer een verbodsbord
sinds Jezus Zijn bloed heeft gestort.

God laat ons nu weer binnengaan
sinds Zijn Zoon d’ opdracht heeft voldaan.
De toegangsweg naar ’t Vaderhuis
is ons geopend door Zijn kruis.

’t Licht dat door d’ open deuren gloort
is ’t licht wat voortaan bij ons hoort.
De hemel is nu Gods geschenk
God toont dat met Zijn liefdeswenk.

Verwijderd is het verbodsbord
waarmee toegang verboden wordt.
Nu God het bord verwijderd heeft
wordt eeuwige vreugde weer beleefd.

De hemel zal ons niet ontgaan
want Jezus maakte ons ruimbaan.
God heeft via Zijn Zoon verteld
dat Hij de zonden niet meer telt.

Die zijn gestort in ’t diepst der zee
want daar wist God Zijn raad wel mee.
Hij kijkt niet naar ’t verleden om
maar vraagt ons in Zijn heiligdom.