Ons geloof blijft om verdieping vragen
elk mens die geloof zo nodig heeft.
God helpt ons door het leven dragen
bron die ons nieuwe krachten geeft.

Geloof vraagt van ons een vast vertrouwen
en richt zich duidelijk naar Gods woord.
Geloof leert met zekerheid te bouwen
de mens uit Gods mond heeft gehoord.

Wie zich als mens door ’t geloof laat sterken
hij draagt d’ uitrusting tegen ’t kwaad
’t Geloof toont de mens Gods wonderwerken
en heeft bij helm en harnas baat.

Door ’t geloof kan men met succes strijden
krijgt van God daarvoor zwaard en lans.
En d’ overwinning voorbereidend
ervaart men ruim met God de glans.