Houd u vast aan ’s Heren woorden
en de woorden van Zijn Zoon.
Die zij spraken en wij hoorden
vol van liefd’ met warme toon.

Want dat zijn uw zekerheden
die u heeft in ’t aards bestaan.
Eenmaal mag u binnentreden
en de hemel binnengaan.

Ieder woord is als een schakel
van de ketting die u bindt.
En behoedt voor een debacle
want als mens bent u Gods kind.

Zo zult u Gods heil ervaren
wat voor u is weggelegd.
En die tot Zijn dag bewaren
zoals ’t aan u is voorzegd.