Als je de laatste meters gaat
weet dan dat God je niet verlaat.
Om na nog toegemeten tijd
door God de Heer te zijn bevrijd.

Verlost van aardse moeite en druk
heft God je op naar 't groot geluk.
Het is je thuiskomst die eens wacht
waar 't Goddelijk licht je daar toelacht.

Met zorg word je de laatste tijd
door toewijding en liefd' geleid.
In 't opvanghuis biedt men zijn hand
een eindweegs aan naar 't vaderland.