Wanneer wij naar de toekomst zien
trekken er donk’ re wolken samen.
Waaruit onweer tevoorschijn komt
dat iedereen ook kan beamen.
 
Met zoveel onrust om ons heen
ervaren wij het groot benauwen
dat niets van ’t wolkendek verdween
wat ons bedekt en wij aanschouwen.
 
De weg naar vrede lijkt versperd
ondanks pogingen die wij wagen.
De mens wordt een opgejaagd hert
dat op de vlucht veel moet verdragen.
 
Men snakt naar vrede wereldwijd
maar wat wij zien voor onze ogen
is dat ’t geweld zich steeds verspreidt
met zaken die wij niet gedogen.
 
Maar eenmaal zal de Vredevorst
met Zijn verwachte vrede komen
zodat de last die ieder torst
van de schouders wordt afgenomen.