Het mooiste feest dat moet nog komen
waarop wij bruiloftsgangers zijn.
Genodigd om het feest te vieren
genietend van de spijs en wijn.
 
Dit bruiloftsfeest wordt aangekondigd
door d’ engelen met bazuingeklank.
En iedereen wordt opgeroepen
uit menig mond klinkt dan Goddank.
 
Want op dit noden is ons wachten
hier is ’t verlangen op gericht.
Om na de nacht van smart en zorgen
verblijd te worden met het licht.
 
De spijs als heerlijke gerechten
de wijn die in de bekers vloeit.
Zorgt voor de vreugdevolle sferen
die naar ’t hoogste niveau toegroeit.
 
Eens zullen wij de bazuin horen
dan nadert ons de Bruidegom.
Dan hoort ons oor Zijn stem luid klinken
“treed binnen in mijn feestzaal, kom”!

Dit feest dat eeuwig voort zal duren
waar Christus steeds de wijn verzorgt.
Waaraan geen aardse wijn kan tippen
daar is 't bestaan in liefd' geborgd.