De dood komt dagelijks dichterbij
voor u voor jou maar ook voor mij,
voordat hij met zijn hand ons wenkt
en naar zijn koninkrijk ons brengt.
Ons sterven dat kan rustig zijn
maar ook door ongeval en pijn
door zware ziekte die ons kwelt
daarmee voor consequenties stelt.
 
Want niemand die wordt tachtig jaar
of speelt het honderd worden klaar
want God regeert over de tijd
die Hij aan ons heeft toegewijd.
Wees u van ’t tijdelijke bewust
voordat de dood uw handen kust
en u met hem moet medegaan
om zijn koninkrijk in te gaan.
 
Als ’t goed is, is dat slechts uw lijf
dat is niet langer in bedrijf
uw ziel die naar de hemel stijgt
is ’t die bij God zijn plaats verkrijgt.
God laat uw lichaam eens opstaan
Hij meet u een nieuw lichaam aan
dat Hij met uw ziel samenvoegt
waartoe Hij Schepper is bevoegd.
 
Dan ontvangt u Gods feestkleed aan
om Zijn koninkrijk in te gaan
dat hemel en de aard omvat
met daarop dan Gods Goudenstad.
’t Is God die dan Zijn stempel drukt
toont hoe Zijn tempel is gelukt.
De stad waar ieder wonen mag
en blij mag leven met een lach
 
Die stad is zo oneindig groot
en goed in Zijn bouwplan begroot
zodat hij aan een ieder biedt
voldoende ruimte die men ziet.
Een heel nieuw leven van bestaan
zal tot in d’ eeuwigheid doorgaan
met spijs en wijnen naar Gods keur
komen rijk uit Zijn keukendeur.