Er rest niets minder dan de hoop
ook in de allerzwaarste uren.
Die bepaald onze levensloop
wanneer wij tegenslag verduren.
 
Hoop trekt ons uit het dal omhoog
wanneer wij ons verlaten voelen.
Want hoop wist onze tranen droog
God wijst de weg van Zijn bedoelen.
 
Hoop die met liefde zich verbindt
in alles ons Gods trouw laat merken
Doelen die Hij noodzakelijk vindt
om met Zijn hoop ons te versterken.
 
Hoop die zich steeds op morgen richt
om ons uit diept’ en zorg te trekken.
Geborgen voor Gods aangezicht
blijft Hij ons steeds Zijn hand uitstrekken.
 
Hoe zwaar ook de omstandigheid
Gods liefd’ helpt hoop niet te verliezen.
Als wij maar levenslang bereid
telkens weer voor de hoop gaan kiezen.