Met hoop kan een mens overleven
en trekken moet door de woestijn.
De dorre vlakten in het leven
waar weinig water in zal zijn.
 
Met God kun je daar overleggen
hoe de juiste koerst wordt bepaald.
Die Hij je dan graag uit zal leggen
en met Hem ’t volgend doel weer haalt.
 
Hoop laat een mensenhart verstillen
hoop wijst ons weer op het gebed.
God vragend ons uit nood te tillen
leert dat men op Gods antwoord let.
 
Hoop blijft altijd voor uitzicht zorgen
hoe zwaar en moeilijk ’t vaak ook lijkt.
Maar wetend dat wij zijn geborgen
in Gods hand waar Zijn liefd’ uit blijkt.
 
Hoop laat ons alles overwinnen
hoe zwaar de levensweg ook wordt.
Die God met ons dan wil beginnen
waarop Hij ook Zijn zegen stort.
 
Ook d’ allerlaatste barrière
de donkere schaduw van de dood.
Mogen wij met hoop overwinnen
als wij gaan rusten in Gods schoot.
 
Die hoop wordt ons door God gegeven
wanneer wij eenmaal sterven gaan.
Met ’t uitzicht op een eeuwig leven
en op een eeuwig voortbestaan.