Heer die als wachter dag en nacht
in liefde over ons blijft waken
en ’s morgens door u opgewacht
wanneer wij na de nacht ontwaken,
weer zorgt dat blij de zon opgaat
die met haar gloed voor ons zal schijnen
terwijl U d’ armen om ons slaat
en nimmer uit ons oog verdwijnen.
 
Gij zorgt voor al wat elk behoeft
en biedt met liefd’ Uw milde gaven.
Waar elk genegenheid uit proeft
hoe rijk U iedereen zult laven.
Een ieder krijgt wat hij U vroeg
ons daar genadig mee gedenken
aan overvloed is er genoeg
die U doorlopend ons blijft schenken.
 
Wat u ons biedt vraagt dankbaarheid
voor alles wat ons doet omringen.
Dat ons uit Uw hand toebereid
ons lof en danklied toe laat zingen.
U wilt voor ons een Vader zijn
die ons Zijn kinderen wil noemen
geen onderscheid in groot en klein
om zich als meerdere te beroemen.
 
Want ieder is voor U gelijk
dat laat U aan  ons allen melden.
Want allen in Uw koninkrijk
worden daar eenmaal welgestelden.
Daar wordt Uw hemelschat verdeeld
onder elk kind uit de geslachten
zoals U ’t  d’ engelen beveelt
en U het heeft in Uw gedachten.