Tussen beproeving en volharding
biedt God je ruimte en kansen aan.
Die je volledig kunt benutten
en niet voorbij zult laten gaan.

Beproeving test je incassering
volharding, geduld, inzet, kracht.
God kijkt steeds naar je investering
welke moedig wordt opgebracht.

Volharding dat is overwinnen
van het probleem waarvoor je staat.
Om met Gods hulp aan te beginnen
die je in liefde gadeslaat.

Als je de test goed hebt doorlopen
kijkt God naar wat je hebt volbracht
en wat je daarmee deed bereiken
met God het succes afgewacht.

Volharding zal de Heer belonen
dat heeft Hij je vooraf beloofd.
Hij zal je Zijn waardering tonen
Zijn Woord vertrouwd hebt en geloofd.