Niets zal uit Gods handen glijden
alles houdt Hij stevig vast.
Hij bestuurder van de tijden
is ’t die op Zijn kinderen past.
 
Zekerheid door Hem geboden
is als op een rots gebouwd,
want ons hart gevuld met noden
mag aan Hem steeds toevertrouwd.
 
Liefde en trouw van Hem, die beiden
die de mens geschonken wordt.
Zijn niet van elkaar te scheiden
waarmee Hij Zijn zegen stort.
 
Zijn trouw brengt rust in ons leven
met Zijn liefde, houvast, vreugd.
Die in overvloed gegeven
ons steeds dag aan dag verheugt.
 
Niets kan uit Gods handen glijden
alles houdt Hij in Zijn hand
die Zijn gaven uit blijft spreiden
want God houdt Zijn woord gestand.