God vraagt aan ons steeds waar wij staan
als ’t gaat om ons geduld en liefde.
Wat bieden wij de naaste aan
zijn ’t die twee dingen of wat griefde
waarmee vullen wij ons bestaan ?
 
Wordt Gods woord wel goed overdacht
of blijkt de liefd’ uit ’t hart verdwenen.
’t Is ruim bekend wat God verwacht
want elk woord is aan ons verschenen
besef Gods woorden hebben kracht.

Ga mens niet aan Gods woord voorbij
maar draagt elkander in de liefde.
Voeg daar ook nog ’t geduld erbij
wat bijdraagt dat men niemand griefde
die levenshouding maakt God blij.