Uit acht letters bestaat dit woord
dat wordt omschreven met vergeven.
Maar 't is voor menigeen die 't hoort
de zwaarste opdracht in het leven.

Wanneer er iets ergs is gebeurd
kan vergeven onmogelijk lijken
als men in 't mensenhart bespeurt
waarin zich scherpe pijlen blijken.

Het mag dan wel de opdracht zijn
waar nodig is vergeving schenken,
maar dikwijls doet een wond zo'n pijn
dat men als mens zich blijft bedenken.

Soms zit de pijn zo vreselijk diep
en roept het hart om zijn genezing,
hoe duidelijk God vergeving riep
toch komt een mens niet in beweging.

Vergeving blijkt een lang proces
dat vele jaren lang kan duren,
vergeving is een levensles
wie dat niet kan hij zal verzuren.

Ook als Gods woord het ons gebiedt
dan kan vergeving ons niet lukken.
Want het gevolg is dat men ziet
de pijn blijft het hart onderdrukken.

De keuze die elk mens steeds heeft
is om toch tot vergeving komen,
waardoor 't gepijnigd hart opleeft
van blijde toekomst weer kan dromen.

Wie niet vergeeft houdt schuld in stand
en altijd toegerekend blijven.
Ook onze schuld laat dan Gods hand
voortdurende ons hart beklijven.

Bedenk dus goed waarvoor men kiest
besef vergeving laat herleven.
Waarbij men wint en nooit verliest 
leer spoed ter maken met vergeven!

Besef dat elk mens die vergeeft 
voor hem staan nieuwe wegen open
waarop Gods zegen wordt beleefd
en met zijn medemens mag hopen.

Want wat God aan ons mensen leert
als wij steeds naar vergeving streven
Hij heeft het duidelijk beweerd
ook onze schuld zal Hij vergeven.