Stel je eens voor dat de wereld vergaat
wanneer Gods klok eenmaal twaalf slaat.
Dan breekt het uur van een nieuw begin aan
en Gods beminden in 't glorielicht staan.

Stel je eens voor dat het spoedig begint
en je nog tijd krijgt waarin je bezint.
Waarin je God al je fouten belijdt
die je door Jezus van 't oordeel bevrijdt.

Stel je eens voor als Gods koninkrijk komt
dat elke strijd elke oorlog verstomt.
En men in 't Godsrijk de wapens omsmeedt
tot ploegschaar en men van vrede slechts weet.

Stel je eens voor dat jij binnen mag gaan
om van het aardse naar 't eeuwig bestaan.
Nooit meer de zorgen de pijn en 't verdriet
maar eeuwige vreugde en vree die God biedt.