Ik kan niet langer zwijgen
over het woord van God.
De Heer Hij wil zich neigen
over uw en mijn lot.
 
Verlangt dat ik moet spreken
met liefde en geduld.
Wat Hij ziet aan gebreken
waarmee wij zijn vervuld.
 
Hij heeft mij opgedragen
verkondig ’t zuivere woord
om in ’t leven te slagen
wat u uit Gods mond hoort.
 
Zijn woord staat opgeschreven
wat in de Bijbel staat.
Om vandaar uit te leven
in woord in liefd’ in daad.
 
Jezus liet ons bevelen
mens heb uw naaste lief
als u zelf daarin delen
bereid elkaar geen grief.
 
Door de Heer uitgezonden
de wijde wereld in.
Weet ‘k mij met u verbonden
als vrienden die ‘k bemin.