Vervul ons hart Heer met uw vrede
en stil de onrust die ’t beknelt
U ziet en kent daarvan de rede
en weet hoe ’t met ons is gesteld.
 
Verhoor dan Heer de stille bede
welke uit ’t hart tot U opstijgt
kom ons Heer tegemoet getreden
en ’t hart door U de rust verkrijgt.
 
Laat ons door Uw genade merken
hoe U tot ons de vrede brengt
die u voor ons Heer kunt bewerken
haar aan ons overvloedig schenkt.