Als ’t lichaam stil gevallen
de geest haar zacht verlaat.
Maakt God haar als herboren
verlicht in nieuwe staat.
Het lichaam zal afsterven
de ziel leeft bij God voort.
Want Hij laat die verwerven
de dingen naar Zijn woord.
 
De geest wordt uitgeblazen
en vliedt van d’ aarde heen.
Hij trekt naar andere oorden
waarheen hij snel verdween.
Het lichaam wordt begraven
tot God het weer opwekt
als ook uit andere graven
weer ’t leven wordt ontdekt.
 
Eens wordt het beeld herenigd
van lichaam ziel en geest
wanneer God hen verenigt
zoals nooit is geweest.
Vernieuwd en zonder smet
beperkingen en last
heeft God zich ingezet
voor leven dat ons past.
 
Ooit als ons stoffelijk wezen
eens aan de dood ontrukt
zullen w’ onsterfelijk blijken
door geen kwaad meer besmukt
In vrijheid zal men leven
niets dat nog tegenhoudt
om als d’ engelen te zweven
d’ eeuwigheid toevertrouwd.