Je wordt genodigd voor 't festijn
in 's Heren licht en zonneschijn.
Want je ontvangt een lauwerkrans
gereedstaand voor een rondedans.

't Is God die je verlangen stilt
van wat je altijd hebt gewild
Want met je hoop op Hem gericht.
voert Jezus je naar 't eeuwig licht.

De aardse weg die je hebt te gaan
die voert je naar een nieuw bestaan.
Wijd open staat de hemelpoort
voor elk die tot Zijn volk behoort.

Eens reis je door de hemelpoort
waar achter licht en vrede gloort.
Hier word je je als mens bewust
van eeuwig zoete hemelrust.