Sterven is dat stapje maken
om eens bij God thuis te raken.
En op zekere dag herboren
't Goddelijk koninkrijk zien gloren.

Wat een vreugde zal dat wezen
verlost zijn en niets te vrezen.
Jezus eens voor ons gestorven
 heeft nieuw leven ons verworven.

Aan de dood voorgoed ontkomen
mogen we 't Godsrijk binnenstromen.
Om daar eeuwig met zovelen
samen in Gods vreugd te delen.