Door het gebruiken van geweld
valt heel je wereld stil
God heeft ons immers steeds vermeld
dat is niet wat Ik wil.

Er mag geen moord en doodslag zijn
dat is wat God verbood.
Men doet zijn naaste immers pijn
met wurg of kogeldood.

Wie 't leven van zijn naaste neemt
hij handelt echt verkeerd.
Want wie dat als mens van hem claimt
heeft God hem niet geleerd.

Wat God eist is betrokkenheid
met liefd' als boventoon.
Wie anders handelt doet verkeerd
ontvangt daarvoor zijn loon.

Een mens wie d' anders leven rooft
ontvangt van God Zijn straf.
Voor wat hij zijn naast' heeft beroofd
God neemt hem zijn heil af.

Wie voor Gods ogen doodslag pleegt
overtreedt Gods gebod.
Het leven wat hem dan omgeeft
dat is voortaan zijn lot.