't Hoort ons als mensen steeds te zamen
Gods liefd'en woorden te beamen.
Wie luistert kan van Jezus leren
men zich van 't kwade af kan keren.

Het bloed van Jezus maakt ons zuiver
bevrijdt van doodsnacht en de huiver.
Een mens kan enkel overleven
door zich aan Jezus over te geven.

Zo verkrijgt men het eeuwig leven
dat was door Jezus' dood Zijn streven.
Daardoor schonk God ons weer genade
weer met Zijn zegen overladen.