God schudt ons duidelijk door elkaar
Zijn stem klinkt, mensen kijk eens daar,
open uw ogen toch eens wijd
voor wat Mijn toekomst u bereidt.

Geschud door 's Heren beider handen
toont Hij er is veel aan de hand.
Ga aan de beelden niet voorbij
welke ontstaan door de hand van Mij.

Word toch eens wakker bemind volk
versta toch wat Ik u vertolk.
Laat het zijn dat u 't Godsrijk claimt
dat niemand uit uw handen neemt.

Wees u bewust naar elke tijd 
u allen eens wordt ingeleid.
Om trekkend door de laatste nacht
komend waar u Gods morgen wacht.