Ga aan de kribbe niet voorbij
kniel als de herders ook met mij.
Of schenk uw gaven als de wijzen
om 't Christus kind met eer te prijzen.

Vergeet toch niet waarvoor Hij kwam
als nazaat vanuit Jesses stam.
Druk hem niet weg uit hart en tijd
Hij kwam tot ons, die heil bereidt.

Hij die licht in de wereld bracht
geboren in de duistere nacht.
Omgeven door het hemelslied
dat God als feestklank aan ons biedt.

Zorg dat u niet wordt overspoeld
met dingen niet door God bedoeld.
Maar wees gericht op 't kind en 't feest
de mens van ziekte en kwaal geneest

Houd 't kindeke met liefd' in eer
en passend in de juiste sfeer.
Maar draag Zijn naam met liefde uit
ons gedrag Hem niet buitensluit.